Mötesanteckningar ordf Inga-Lill Bratteby-Ribbing, FMV: KC Ledstöd (018-120263, inga-lill.bratteby-ribbing@fmv.se)

IG Programvarusäkerhet: Möte # 6, 04-02-11

Antal mötesdeltagare: fm: 8, em: 61 (se medlemslista).

Gruppmöte
1

SCR programvaruverktyg för högkritiska system, Inga-Lill Bratteby-Ribbing, FMV
En forskningsgrupp inom NRL (Naval Research Laboratory) har utvecklat o använder SCR på ett antal kritiska system (bl a flygövervakning, styrsystem för kärnkraftverk), där bevis (evidence) krävs för att systemet uppfyller kritiska egenskaper m a p IT-säkerhet resp systemsäkerhet. Nytt material från C Heitmeyer presenterades (se även protokoll från möte #5).

2

Programvara i UUV:er, Marie Persson, Kockums
Ett operativt scenario för prov o utvärdering av principer för optisk orientering vid återgång o dockning av en obemannad undervattensfarkost med moderfartyget. Specifika signaturer för identifiering av rätt moderfartyg, kamera med begränsad räckvidd för minimerad röjningsrisk, ljuskällor i moderfartyget för exakt positionering före dockning. Goda resultat.

3

Idéer fortsatt verksamhet - Diskussioner
Ett antal förslag diskuterades. Enades att fördjupa oss mer i systemsäkerhetsaspekter för MMI:er och försöka få med mer av programvarutekniska detaljer (Dialoger, säkerhetskritiska fkner endast åtkomliga i vissa situationer/roller. I sbd m NBF: hur behandla kritisk info o presentera beslutsstöd, hur vill militären ha info presenterad etc). Området är stort. Vi beslutade att begränsa oss mot bl a Användarsnitt, Operativa scenarier, Vad göra i sin roll, Hur undvika Mode confusion, Hur strukturera displayinnehållet vid stressade situationer, Riskerna med touch-skärm som ändrar fkn/knappläge etc.
Kommande möten: Se punkten övrigt.

4

Övrigt

LiU:s UAV-projekt WITAS presenterad 4/2 på IVA av Patrick Doherty (som förhindrad närvara under e.m.).
Diverse kurstips Leveson (Seattle juli), Syntell (mars), S Matterns kurs i Albuquerque.
OOTiA, en handbok för OOT inom flyg
Preliminär engelsk version av H ProgSäk snart ute.
Nästa möte: 2004-05-04, 9.30-17. Tema: MMI:er för säkerhetskritiska situationer. Programkommitté: XX, ordf.

Aktivitetslista IG Programvarusäkerhet
Nr
Klar till
Ansvarig
Mötesnotiser senaste möte (#6)
6.1
040404
Ordf
Förberedelser nästa möte (#7) 6.2 040131 Ordf + frivillig
Exempel på krav ej uttryckbara i SpecTRM 4.5 031021 Medl
Egen applikation strippad för verktygsprov
1.8
030409
IG-medl