Startmöte IG Programvarusäkerhet


Torsdag den 24 oktober 2002, Täby Park Hotell

Program:

15.00 Kort presentation av deltagarna: Bakgrund, Intresseinriktning, Förväntningar på IG, Egna insatser. Samtliga
15.20 Förslag Målsättning, Möjliga delområden, Mötesformer Samtliga
16.00

Praktiska erfarenheter från systemsäkerhetscertifiering av ett operativsystem

Per Gästgivar, LUTAB
16.15 Nedskalning av Windows NT för inbyggda applikationer Göran Davidsson, Aerotech Telub AB
16.30 Användning av Windows operativsystem i projekt med krav på systemsäkerhet Tobias Gabrielsson,
SaabTech Systems AB
16.45 Nästa möte  
17.00 Avslutning  

För den som vill deltaga i detta möte, kom ihåg anmälan till Anna Kåsjö.
Fundera gärna före mötet över vilka delområden inom programvarusäkerhet Du ser som väsentliga, vad Du önskar få ut av ett deltagande samt på vilket vis och inom vilka områden Du kan bidraga till gruppens arbete.

Välkomna!

Inga-Lill Bratteby-Ribbing
FMV
Box 228
751 04 UPPSALA
inga-lill.bratteby-ribbing@fmv.se
tel 018- 12 02 63