Möte #10 IG Programvarusäkerhet


Tisdag den 1 februari 2005, FMV, Banerg. 62, TrV, B-porten, Stockholm

Program
Fm SESAM uppstartmöte (samtliga medlemmar)
11.15 SESAM: Historik samt kommande verksamhet
12.00 Lunch
Em Gruppmöte IG Programvarusäkerhet:
13.00 Grupplanering inför 2005: Diskussioner om kommande
  -Tema
  -Microprojekt
  -Diskussionspunkter
14.30 Övrigt