Möte #11 IG Programvarusäkerhet


Onsdag den 27 april, FMV, Banerg. 62, TrV, C-porten, bv:Smartlab, Stockholm

Program: 
09.30

MMI-inventeringarna:
Kompletterande redovisningar:
MMI-design, verktyg, checklistor, mönster,
t ex En lösningsstrategi för huvudfel-följdfel
Feed-back på felaktig operatörsbeteende

U Nilsson,
M Persson,
B Koberstein,
CE Strandberg
A Edbom (ev. fler)
12.00 Lunch  
13.00 Pågående mikroprojekt T Högström
13.15 Hur mappa programvarans kritikalitet i systemets riskmatris? M Persson,
B Koberstein
13.45 Kritikalitetsbegrepp i Def(Aust)5679 CE Strandberg
14.00 Ett samlat säkerhetsbegrepp E Ahlenius
14.15 Kommande standarder I-L Bratteby-Ribbing
14.30 Kaffe  
15.00 Mot nästa flygstandard, DO-178C

Mikael Thorvaldsson
(Know IT Technowledge

15.45 Övrigt
­ Säkerhetskritiska data, infokällor, informationscentraler
­ Kurser, nätseminarier
­ Nästa möte: datum, plats, uppgifter
 
16.30 Avslut