Möte #12 IG Programvarusäkerhet


Torsdag den 1 september, World Trade Center, Saab Corporate, Kungsbron 1, Rum: Ovalen

Program: 
09.15

MMI-uppg: Redovisningar/Kompletterande sammanfattningar:
MMI-design, verktyg, checklistor, mönster, t ex
– Katalogisering olika åtgärder vid felaktig op-beteende
– Säkerhetskritiska MMI:er i utvecklingsprocessen
– Hantering följdfel

R Arnmark,
M Persson,
CE Strandberg
U Nilsson, (??)
A Edbom
B Koberstein
J Mårtensson
12.00 Lunch  
12.45 Hur mappa programvarans kritikalitet i systemets riskmatris?
– Några olika angreppssätt, t ex 1D/2D/3D, top-down/bottom-up
M Persson,
I-L Bratteby-Ribbing,
E Ahlenius
C E Strandberg
P Nummert
13.45 Kritikalitetsbegrepp i Def(Aust)5679 CE Strandberg
14.00 MMI-standarder inom NATO B Koberstein
14.15 Organisatoriska aspekter på Systemsäkerhet-Programvarusäkerhet P Nummert
14.30 Kaffe  
15.00 Planering SESAM:s höstmöte (19/10)

Alla

16.00 Övrigt
– Mikroproj: Jämförelse verktyg automatisk kodgenerering
– Sidney Dekker i oktober?
– Aktuella kurser etc
– Nästa möte: datum, plats, uppgifter
 T Högström
16.30 Avslut