Möte #13 IG Programvarusäkerhet


Onsdag den 19 oktober, World Trade Center, Saab Corporate, Kungsbron 1, Rum: ’Trapphuset’

Program: 
09.15 Organisatoriska aspekter på Systemsäkerhet-Programvarusäkerhet P Nummert
CE Strandberg
09.45

MMI-uppg: Redovisningar/Kompletterande sammanfattningar:
MMI-design, verktyg, checklistor, mönster.

A Edbom
P Nummert
10.30 Hur mappa programvarans kritikalitet i systemets riskmatris?
– Ev. kompletteringar sedan föreg möte
– Kritikalitetsbegrepp i Def(Aust)5679
M Persson,
I-L Bratteby-Ribbing,
E Ahlenius
C E Strandberg
11.00 Planering SESAM:s e.m.-möte
11.30 Övrigt
– Ejection system lämpligt typexempel ?
– Aprilseminarium
– Nästa möte: datum, plats, uppgifter
11.50

Avslut

Förflyttning till Hotell Birger Jarl (Tulegat. 8, Sthlm)

 

Undertecknad finns på plats i lokalen från kl 08 (kom gärna före mötet för nedtankning av presentationsmaterial inför SESAM:s e.m.-möte).

Under mötet bjuder AT på lunch-mackor. Anmäl därför huruvida Du kan deltaga eller ej senast måndagen den 17/10 per epost till ingemar.johansson@aerotechtelub.se (med cc till inga-lill.bratteby-ribbing@fmv.se).

Välkommen!

Inga-Lill Bratteby-Ribbing
FMV, Box 228, 751 04 Uppsala