Möte #14 IG Programvarusäkerhet


Tisdag den 14 februari, World Trade Center, Saab Corporate, Kungsbron 1, Rum: ’Utsikten’

Program: 
09.15 Inledning, Dagordning I-L Bratteby-Ribbing
09.30

MMI-uppg: Redovisningar/Kompletterande sammanfattningar:
MMI-design, verktyg, checklistor, mönster.

S Petterson
I-L Bratteby-Ribbing

10.00 Mikroprojeketet Säkanalysmetoder:
- Projektets förutsättningar, syfte, deltagare
- Synpunkter på distribuerat underlag
- MetodikProv: PHL-analys, PHA, HAZOP
Samtliga
11.30 Lunch  
12.00 Mikroprojeketet Säkanalysmetoder:Fortsättning  
15.30 Hur mappa programvarans kritikalitet i systemets riskmatris?
– Ev. kompletteringar sedan föreg möte
– Kritikalitetsbegrepp i Def(Aust)5679
I-L Bratteby-Ribbing,
C E Strandberg
16.00 Övrigt
– Diskussionspunkter:Avklarade, nya
– Fler typexempel ?
– Fler mikroprojekt ?
– Aprilseminarium ?
– Nästa möte: datum, plats, uppgifter
16.30

Avslut

 

 

Välkommen!

Inga-Lill Bratteby-Ribbing
FMV, Box 228, 751 04 Uppsala