Möte #15 IG Programvarusäkerhet


Fredag den 7 april, World Trade Center, Saab Corporate, Kungsbron 1, Plan 6

Program: 
09.00 Inledning, Dagordning I-L Bratteby-Ribbing
09.15 Mikroprojeketet Säkanalysmetoder:
Resumé över föreg analysmöte
Mailkompletteringar efter mötet
– Utvärdering av mailstafetten, förbättringar
– Aktuella frågeställningar (t ex värsta–troligaste värsta utfall)
– Forts MetodikProv: PHL-analys, PHA, HAZOP
– Synpunkter på underlag nydistribuerat före detta möte

I-L Bratteby-Ribbing
B Koberstein
P Nummert
C E Strandberg

Samtliga

11.30 Lunch  
12.00 Mikroprojeketet Säkanalysmetoder:Fortsättning
– Referat av EUROCONTROLs kursmaterial för FHA
 P Nummert
15.50 Övrigt
– Diskussionspunkter:Avklarade, nya
– Nya typexempel som passar för STPA/STAMP-analys
– Fler mikroprojekt ?
– Nästa möte: datum, plats, uppgifter
16.00

Avslut

 

 

Välkommen!

Inga-Lill Bratteby-Ribbing
FMV, Box 228, 751 04 Uppsala