Möte #16 IG Programvarusäkerhet


Tisdag den 23 maj, World Trade Center, Saab Corporate, Kungsbron 1, Plan 6

Program: 
09.00 Inledning, Dagordning I-L Bratteby-Ribbing
09.15 Mikroprojeketet Säkanalysmetoder:
– Resumé över föreg analysmöte
– MetodikProv: PHA m h a HAZOP: Inledning
– Synpunkter på underlag nydistribuerat före detta möte

I-L Bratteby-Ribbing

Samtliga

10.00 Gripen MMI - Systemsäkerhet. Johan Holmberg, Saab
11.30 Lunch  
12.00 Mikroprojeketet Säkanalysmetoder: HAZOP-prov  Samtliga
16.00 Övrigt
– Diskussionspunkter:Avklarade, nya
– Nya typexempel som passar för STPA/STAMP-analys
– Fler mikroprojekt ?
– Nästa möte: datum, plats, uppgifter
16.30

Avslut

 

 

Välkommen!

Inga-Lill Bratteby-Ribbing
FMV, Box 228, 751 04 Uppsala