Möte #17 IG Programvarusäkerhet


Tisdag den 22 augusti, World Trade Center, Saab Corporate, Kungsbron 1, Plan 6

Program: 
09.00 Inledning, Dagordning I-L Bratteby-Ribbing
09.15 Mikroprojeketet Säkanalysmetoder:
– Resumé över föreg analysmöte
– MetodikProv: PHA m h a FME(C)A: Inledning
– Synpunkter på underlag distribuerat före detta möte

I-L Bratteby-Ribbing

Samtliga

10.00 Uppgraderingar av EUROCAE/RTCA:s flygstandarder DO178/248/278 Mikael Thorvaldsson Know it Technowledge
11.30 Lunch  
12.00

Mikroprojeketet Säkanalysmetoder:
– Presentation av modul avsett för dagens analysprov
– FMECA-prov

 Samtliga
16.00 Övrigt
– Diskussionspunkter:Avklarade, nya
– Nya typexempel som passar för STPA/STAMP-analys
– Fler mikroprojekt ?
– ISSC´06, några nyheter
– Nästa möte: datum, plats, uppgifter
16.30

Avslut

 

 

Välkommen!

Inga-Lill Bratteby-Ribbing
FMV, Box 228, 751 04 Uppsala