Möte #18 IG Programvarusäkerhet


Tisdag den 3 oktober, World Trade Center, Saab Corporate, Kungsbron 1, Plan 6

Program: 
09.00 Dagordning I-L Bratteby-Ribbing
09.15 Mikroprojeketet Säkanalysmetoder:
– Resumé över föreg analysmöte
– Synpunkter på underlag distribuerat inför detta möte *)
– Redovisning hemläxa: FMECA-tillämpning på renodlad programvara
– MetodikProv: PHA m h a FTA. Inledning:
FTA-metodik, val av topphändelse, systemgränser, systemtillstånd, stoppkriterier


I-L Bratteby-Ribbing
Samtliga
Samtliga

I-L B-R
Peter Nummert

11.30 Lunch  
12.00

Mikroprojeketet Säkanalysmetoder, forts:
–FTA-prov: trädbygge, kvalitativ o kvantitativ analys
–Kopplingen FTA med tidigare analysmetoder (HAZOP, FMECA)

 Samtliga
14.00 Planering inför SESAM-genomgångar 06-10-25: vad, vilka Samtliga
16.00 Övrigt
– Diskussionspunkter:Avklarade, nya
– Val av nästa analysmetod (ETA, STAMP, …?)
– Nya typexempel som passar för STPA/STAMP-analys
– Fler µprojekt ?
– Svenska Software Safety-aktiviteter
– Kurs i Programvarusäkerhet
– Nästa möte: datum, plats, uppgifter
16.30

Avslut

 

 

Välkommen!

Inga-Lill Bratteby-Ribbing
FMV, Box 228, 751 04 Uppsala

*) Faktablad FTA (ny), Riskkällelista PHA_Eject6_3 (fler riskkällor från HAZOP- resp FMECA-tabellerna inlagda), Verksamhet Ig Programvarusäk (uppdaterad), Innehållsregister (uppdaterad).