Möte #19 IG Programvarusäkerhet


Torsdag den 7 december, World Trade Center, Saab Corporate, Kungsbron 1.

Program: 
09.00 Dagordning I-L Bratteby-Ribbing
09.15 Mikroprojeketet Säkanalysmetoder:
– Resumé över föreg analysmöte

I-L Bratteby-Ribbing

09.30 Erfarenheter från felträdsanalys i ett stort ledningssystem Sven Gillholm, Optifa AB
11.30 Lunch  
12.30 ’Importance/Sensitivity analysis’ som del av FTA C-E Strandberg, Saab
12.45

Mikroprojeketet Säkanalysmetoder, forts:
–FTA-prov på Ejection system’s programvarudelar

 Samtliga
15.30 Övrigt
– Val av nästa analysmetod (ETA, STPA/STAMP, …?)
– Nytt typexempel som passar för STPA/STAMP-analys
– Planering inför SESAM-redovisning 07-01-24
– Nästa möte: datum, plats, uppgifter
16.30

Avslut

 

 

Välkommen!

Inga-Lill Bratteby-Ribbing
FMV, Box 228, 751 04 Uppsala