Möte #2 IG Programvarusäkerhet


Tisdag den 4 februari 2003, FMV, TrV B, Rum ”Skokloster”

Program:

09.30 Inledning FoTA P12, ett tekniköverföringsprojekt Inga-Lill Bratteby-Ribbing, FMV
09.45

Teknikprov P9, Felinjicering för automattest av felhanteringsmekanismer i ett

 

 

- Realtidssystem för 3D-visualisering av virtuella miljöer

Peter Nummert, S&T
  - Kommunikations- och meddelandehanteringssystem Ann Eliasson, AeroTech Telub
10.30 Teknikprov H ProgSäk, Utvärdering av andra regelverk mot handbokens programvaru-säkerhetskrav: Inga-Lill Bratteby-Ribbing
  En jämförelse mellan H ProgSäk och DO-178B Peter Nummert, S&T
  Inventering och utvärdering på Kockums Mari F. Persson, Kockums
  Implementering av H ProgSäk i Safety 1st Ann Eliasson, AeroTech Telub
  Kartläggning inom Saab Bofors Dynamics Anders Wahlström, SBD
11.50 FoTA P12: Sammanfattning och rekommendationer Inga-Lill Bratteby-Ribbing, FMV
12.00 Lunch  
13.00 Erfarenheter av systemsäkerhetsanalysmetoder på programvara Mattias Androls, Syntell AB
13.10 Systemsäkerhet i ett marint ledningssystem Carl-Erik Strandberg, SaabTech Systems
13.50 Analys av säkerhetskritisk programvara Christian Martinsson, AeroTech Telub
14.20 Erfarenheter av HAZOP i ARTE 740 Claes Norelöv, 4 Real
14.50 SpecTRM, ett verktyg för utveckling av säkra programvarusystem Inga-Lill Bratteby-Ribbing
16.00 Planering fortsatt arbetet inom IG Programvarusäkerhet  
16.30 Avslutning  

Pauser läggs in vid behov.

För den som vill deltaga i detta möte, kom ihåg anmälan per epost (namn, företag, p-nr) senast 31/1 enl. nedan.

Välkomna!

Inga-Lill Bratteby-Ribbing
FMV
Box 228
751 04 UPPSALA
inga-lill.bratteby-ribbing@fmv.se
tel 018- 12 02 63