SESAM:s gruppredovisningar


Torsdag den 25 januari 2007

Program: IG Programvarusäkerhet

16.30 Programvarusäkerhetsgruppens verksamhet under 2006 Inga-Lill Bratteby-Ribbing, FMV
16.40 Mikroprojeketet Säkanalysmetoder:


  • Tillämpningsexemplet "Ejection system" Peter Nummert, Combitech
16.50 • Preliminär riskkällelista (PHL-analys) Carl-Erik Strandberg, Saab Systems
17.10 • Preliminär riskkällelista (PHA) Inga-Lill Bratteby-Ribbing, FMV
17.30 • Riskkälle- & operabilitetsanalys (HAZOP) Mari Persson, Kockums
17.50

• Felmods- & feleffektsanalys (FMECA)

Ingemar Johansson, Saab Aerotech
18.10 • Felträdsanalys (FTA) Peter Nummert, Combitech
18.30

Slut

 

 

Välkommen!

Inga-Lill Bratteby-Ribbing
FMV, Box 228, 751 04 Uppsala