Möte #21, IG Programvarusäkerhet


Fredagen den 12 oktober, World Trade Center, Saab Corporate, Kungsbron 1

Program: IG Programvarusäkerhet

08.30 Dagordning + Nya medlemmar Inga-Lill Bratteby-Ribbing, FMV
08.45 Mikroprojeketet Säkanalysmetoder:
–Genomgång av STPA/STAMP (Leveson’s 1-dags-Tutorial)

Inga-Lill Bratteby-Ribbing

11.00 Presentation av typexemplet (Adaptive Cruise Control) Björn Koberstein, FMV
11.30 Lunch
12.30 Analysprov STPA på ACC Samtliga
15.30 Övrigt
–Tips (kurser etc)
–Nästa möte: 7/11 f.m. WTC, plats, uppgifter
–Planering SESAM-redovisning (7/11 e.m., htl Birger Jarl)
–Planering/idéer för 2008
Samtliga
16.30

Slut

 

V.v. förbered Dig till mötet genom att läsa igenom följ papper ang adaptiva farthållningssystem:

Som förberedelse: Titta åtminstone på a-c nedan och skriv vid lämpligt tillfälle ut d) (om Du inte gjort detta tidigare).

a) ‘Adaptive Cruise Control, System Overview’ som beskriver ett ACC-system
b) ‘A notation supporting a Systems-Theoretic Hazard Analysis technique’ (en kortversion av STPA)
c) Adress till allmän beskrivn av ACC-system: http://auto.howstuffworks.com/cruise-control.htm
d) Länk till STPA (varning 310 sidor): http://sesam.smart-lab.se under Arbetsgrupper:Programvarusäkerhet:Teknik/metodik:STAMP

Välkommen!

Inga-Lill Bratteby-Ribbing
FMV, Box 228, 751 04 Uppsala