Möte #22, IG Programvarusäkerhet


Torsdag den 14 februari, World Trade Center, Saab Corporate, Kungsbron 1

Program: 

08.30 Dagordning I-L Bratteby-Ribbing, FMV
08.45 Mikroprojeketet Säkanalysmetoder:
– STAMP/STPA-metoden
– Händelseförloppet över Überlingen 1 juli 2002
– Interaktionsflöden inom o mellan stödsystem-flygplan-flygledarcentraler-organisation/myndigheter

I-L Bratteby-Ribbing
Peter Nummert, Combitech
Björn Koberstein, FMV

09.15 Analysprov STAMP på ovanst typexempel Samtliga IG-medlemmar
12.00 Lunch
13.00 Forts Analysprov Samtliga
15.30 Övrigt
–Tips, kurser, seminarier, artiklar etc
–Nästa möte, tid, plats, uppgifter
Samtliga
16.30

Avslut

 

Förberedelser: Läs igenom åtm a-b nedan av följande underlag
a) Flygkollisionen över Überlingen – Rapportutdrag, FMVdok 14910:50714/2007
b) Grafer(timelines last 15 minutes, Control structure + orsak-verkan-diagram)
c) BFU investigation report (114 sid)

Anmälan senast 12/2 till peter.nummert@combitech.se (med cc till inga-lill.bratteby-ribbing@fmv.se)

Välkommen!
Inga-Lill Bratteby-Ribbing
FMV, Box 228, 751 04 Uppsala