Möte #23, IG Programvarusäkerhet


Tisdag den 13 maj, World Trade Center, Saab Corporate, Kungsbron 1

Program: 

08.30 Dagordning
Synpunkter på föreg. anteckningar + självstudiematerial
I-L Bratteby-Ribbing, FMV
Samtliga IG-medlemmar
08.45

Mikroprojeketet Säkanalysmetoder:
Resumé från föreg analysmöte:

– STAMP/STPA-metoden
– Händelseförloppet över Überlingen 1 juli 2002
– Interaktionsflöden stödsystem-fpl-ATCer-org/myndigh
– Resultat (Static resp Dynamic Control structure,
Behavioural Dynamics)


I-L Bratteby-Ribbing


Björn Koberstein, FMV

09.15 Fortsatt analysprov STAMP på ovanst typexempel:
– Förbättringar av de 3 föreg resultatbilderna
– Sammanfattande tabell över riskkälla, risklindring etc
Samtliga IG-medlemmar
12.00 Lunch
13.00 Diskussioner ang analysresultat:
– Nytta/fördelar med STAMP/STPA
– Brister med STAMP/STPA
– Oklara punkter /Levesonfrågor
Samtliga IG-medlemmar
15.30 Övrigt
– Tips, kurser, seminarier, artiklar etc
– SESAMs fortsatta verksamhet
– Diskussion ang gruppens fortsatta verksamhet
– Nästa möte, tid, plats, uppgifter
Samtliga IG-medlemmar
16.30

Avslut

 

V.v medtag tidigare utsänt material:

O Ingångsmaterial till föreg analysmöte:
a) Flygkollisionen över Überlingen – Rapportutdrag, FMVdok 14910:50714/2007
b) Grafer(timelines last 15 minutes, Control structure + orsak-verkan-diagram)
c) BFU investigation report (114 sid)

O Resultat från föreg analys:
d) Graferna Static resp Dynamic control structure, Behavioural Dynamics för Überlingen-fallet
e) Analysresuméer i möteanteckningar (#22) samt självstudiematerial.

Anmälan senast 9/5 till peter.nummert@combitech.se (med cc till inga-lill.bratteby-ribbing@fmv.se)

Välkommen!
Inga-Lill Bratteby-Ribbing
FMV, Box 228, 751 04 Uppsala