Möte #24, IG Programvarusäkerhet


Onsdag den 19 november, FMV, Banérgat 62, Stockholm, B-huset: Rum ”Tyresö”.

Program: 

08.30 Dagordning
Synpunkter på föreg. anteckningar + självstudiematerial
I-L Bratteby-Ribbing, FMV
Samtliga IG-medlemmar
08.45

FAQ Programvarusäkerhet: Förslag till Frågor&Svar

Samtliga

10.30 Hemsidan: Synpunkter, förbättringsförslag Samtliga
12.00 Framtida gruppverksamhet, ledarskap etc Samtliga
13.00 Lunch Samtliga
14.00 Övrigt
– Tips, kurser, seminarier, artiklar etc
– Nästa möte, tid, plats, uppgifter
Samtliga
14.30

SESAM 20-årsfirande: Se program i separat inbjudan

 Samtliga

Anmälan med namn, p-nr samt företag senast 12/11 till Anna Kåsjö, annakasjoskontor.se , (med cc till inga-lill.bratteby-ribbingfmv.se)

Obs ange att deltagandet avser såväl förmiddagens gruppmöte som eftermiddagens SESAM-firande.

Välkommen!
Inga-Lill Bratteby-Ribbing
LSS/FMV, P.O. Box 648, SE-751 27 Uppsala, Sweden
Tel: +46 70-377 02 63