Möte #25, IG Programvarusäkerhet


Torsdag den 2 april, World Trade Center, Saab Corporate, Kungsbron 1, Stockholm.

Program: 

09.00 Dagordning
Synpunkter på föreg. anteckningar
I-L Bratteby-Ribbing, FMV
Samtliga IG-medlemmar
09.15

FAQ Programvarusäkerhet: Genomgång av Frågor&Svar

Samtliga

12.00 Lunch Samtliga
13.00 FAQ forts. Samtliga
15.00 Hemsidan: Synpunkter, förbättringsförslag Samtliga
15.30 Framtida gruppverksamhet, ledarskap etc S- Nilsson; FOI
16.00 Övrigt
– Tips, kurser, seminarier, artiklar etc
– Nästa möte, tid, plats, uppgifter
Samtliga
16.30

Avslut

 

Anmälan senast 31/3 till peter.nummert@combitech.se (med cc till inga-lill.bratteby-ribbing@fmv.se)

Välkommen!

Inga-Lill Bratteby-Ribbing
(LSS/FMV, P.O. Box 648, SE-751 27 Uppsala, Sweden) OBS fr o m 13/3: Sköldungag 3, 753 34 Uppsala
Tel: +46 70-377 02 63