Möte #26, IG Programvarusäkerhet


Måndag den 8juni, World Trade Center, Saab Corporate, Kungsbron 1, Stockholm.

Program: 

09.00 Dagordning
Synpunkter på föreg. anteckningar
I-L Bratteby-Ribbing, FMV
Samtliga IG-medlemmar
09.15

Jämförelse mellan GEIA-STD-0010 och H ProgSäk

Samtliga

12.00 Lunch Samtliga
13.00 FAQ Programvarusäkerhet: Synpunkter på Frågor&Svar Samtliga
14.00 Hemsidan: Synpunkter, förbättringsförslag Samtliga
15.00 Ny gruppledare Björn Koberstein, FMV
15.30 Framtida gruppverksamhet etc.  
16.00 Övrigt
– Tips, kurser, seminarier, artiklar etc
– Nästa möte, tid, plats, uppgifter
Samtliga
16.30

Avslut

 

Anmälan senast 5/6 till peter.nummert@combitech.se (med cc till inga-lill.bratteby-ribbing@fmv.se)

Välkommen!

Inga-Lill Bratteby-Ribbing
Tel: +46 70-377 02 63
Tel: +46 70-377 02 63