Möte #3 IG Programvarusäkerhet


Onsdag den 7 maj 2003, FMV, Kungsängsvägen 313 tr, Uppsala

Program: 1)

09.30 Intryck från SpecTRM-seminariet Bengt, Björn, Marie, Tomas, Rosemari, Carl-Erik m.fl.
10.30 Kompletteringar (frågor/svar) av arbetspappret ”Utredningspunkter inför SpecTRM-prov” Alla
11.00  Användning av databas för riskinformation Carl-Erik
11.30 AerotechTelubs exjobbsarbete på SpecTRM, 2) Ann
12.00 Lunch  
13.00 Saabs exjobbsarbete på SpecTRM Marianne
13.30 Design by contract, 3) Carl-Erik
13.50 Återanvändning av och interoperabilitet mellan konceptuella modeller för simulering Choong-ho
14.30 Planering fortsatt arbetet inom IG Programvarusäkerhet
15.30 Övrigt  
16.30 Avslutning  

1) Ungefärliga hålltider, där tid för diskussioner inräknats. Pauser läggs in vid behov. Lunch bekostas av deltagarna, men FMV beställer upp mat.

2) Tidpunkten anpassas till lucka i Anns övriga engagemang för dagen, vilka f.n. ej detaljplanerats.

3) Bifogar Carl-Eriks tidigare mail, med ref. till några artiklar i ämnet.

Anmälan kan göras per epost senast 6/5 enl. nedan.

Välkomna!
Inga-Lill Bratteby-Ribbing

inga-lill.bratteby-ribbing@fmv.se
FMV, Box 228, 751 04 Uppsala tel 018- 12 02 63