Möte #4 IG Programvarusäkerhet


Torsdag den 18 september 2003, FMV, Banerg. 62, TrV B, Rum ”Drottningholm”, Stockholm

Program:

F.m. Gruppmöte IG Programvarusäkerhet:
 
09.30 Planering inför SESAM:s höstseminarium 21/10.
Förslag till programpunkter
IG-medlemmar
10.15 AerotechTelubs exjobbsarbete på SpecTRM Ann Eliasson, AT
10.30 Saab:s exjobbsarbete på SpecTRM (2 filer, jonas.pdf och simin.pdf) Jonas Elmqvist, Simin Nadjm-Tehrani, LiTH-IDA
11.30 Stamp, en systemövergripande säkerhetsanalys baserad på styrflöden Inga-Lill Bratteby-Ribbing, FMV
11.45 Övrigt  
12.00 Lunch  
E.m. Seminarier: Tidsstyrd programmering
 
13.00 Modellbaserad utveckling och syntes av tidsstyrda system. Martin Törngren, Mekatronik, KTH
13.45 By-wire teknik för programmerad styrning av säkerhetskritiska funktioner. Roger Johansson, CTH
14.30 Tidsstyrning med RUBUS OS. Kurt-Lennart Lundbäck, Arcticus Systems
15.15 RUBUS OS i Volvo CE:s maskiner. Mats Karlsson, Volvo CE
16.00 Diskussion  
16.30 Avslutning  

Före mötet: Fundera över vilka av IG:s tidigare seminariepunkter , som kan vara intressanta att upprepa (i kondenserad form) under SESAM:s höstseminarium 21/10.

Anmälan till mötet den 18/9 kan göras senast mån den 15/9 per epost enl. adress nedan.

Ev. intresserade kolleger är också välkomna (givet att även dessa anmäls).

Inga-Lill Bratteby-Ribbing
inga-lill.bratteby-ribbing@fmv.se

FMV, Box 228, 751 04 Uppsala
tel 018- 12 02 63