Möte #5 IG Programvarusäkerhet


Tisdag den 21 oktober 2003, FMV, Banerg. 62, Stockholm

Program:

F.m. Gruppmöte IG Programvarusäkerhet:
 
09.30 Synpunkter på hemsidan IG-medlemmar
10.00 SCR-verktyg bl a för tabellorienterad specning av programvarukrav Inga-Lill Bratteby-Ribbing, FMV
10.15 Idéer fortsatt verksamhet IG-medlemmar
10.45 Övrigt  
11.00 Lunch  
E.m. Lägesgenomgångar SESAM arbetsgrupper
 
12.30 IG Programvarusäkerhet, Inledning Inga-Lill Bratteby-Ribbing, FMV
12.40 Tillämpning av H ProgSäk i företagen
  a) Erfarenheter från Kockums Mari F. Persson, Kockums
  b) Implementering hos AeroTechTelub Ann Eliasson, AT
  c) En jämförelse med DO-178B Peter Nummert S&T
13.20 Integrering av systemsäkerhet i programvecklings-
modellen –några exempel
  a) Systemsäkerhetsaktiviteter i programvarans livscykel (bild 1, bild 2)
b) Riskinformation i systemets databas
c) Design-by-contract för begränsning av överflödig funktionalitet
Carl-Erik Strandberg, SaabTech Systems
14.00 Kommersiella operativsystem i säkerhetskritiska system –erfarenheter från två vitt skilda OS-typer  
  a) MS Windows Tobias Gabrielsson, SaabTech Systems
  b) Arcticus RUBUS Robert Larsson
14.50 Nya metoder/verktyg för programvarans systemsäkerhetsarbete  
  a) SpecTRM –prov på en fjärrstyrd robot av ett verktyg för specificering, modellering och simulering av krav Jonas Elmqvist, LiTH
  b) STAMP, en systemövergripande analys av styrflöden för identifiering av bidragande olycksfaktorer Inga-Lill Bratteby-Ribbing, FMV
15.30 Kaffe (alt. vid annan lämplig tidpunkt ovan)  
16.30 Ag Metodik  
17.00 Ag Teknik