Möte #6 IG Programvarusäkerhet


Onsdag den 11 februari 2004, FMV, Banerg. 62, TrV, Filmsal C, Stockholm

Program:

Fm Gruppmöte IG Programvarusäkerhet:
 
09.30 SCR: programvaruverktyg för högkritiska system Inga-Lill Bratteby-Ribbing, FMV
09.50 Programvara i UUV:er Mari F. Persson, Kockums
10.10 Idéer fortsatt verksamhet Alla
10.40 Övrigt Alla
11.00 Lunch  
     
Em Seminarie: Programvara i obemannade farkoster
 
12.30 Inledning Inga-Lill Bratteby-Ribbing, FMV
12.35 Övergripande krav för flygning med UAV:er Lars Sundlin, LFV
13.10 UAV-verksamhet i Sverige Stefan Tenor, FMV
13.45 Programvarupartitionering efter kritikalitet Rikard Johansson, SAAB
14.20 Programvaruutveckling för Sharc Technology Demonstrator Carl-Olof Carlsson, SAAB
14.55 Kaffe
15.20 Spaningsfordon för bebyggda områden Johan Folkesson, KTH
15.55 Autonoma undervattensfarkoster Maria Pettersson, Saab Underwater Systems
16.30 Diskussion  
17.00 Avslutning