Möte #7 IG Programvarusäkerhet


Tisdag den 8 juni 2004, FMV, Banerg. 62, TrV, Filmsal C, Stockholm

Program:

Fm Gruppmöte IG Programvarusäkerhet:
 
09.30 Nya medlemmar Tommy, Hans, Mats H, Rikard, Pär
09.40 Genomgång frågelistan (MMI_safety) Alla
10.45 Övrigt Alla
11.00 Lunch  
     
Em Seminarie: Människa-system-interaktion i säkerhetskritiska situationer
 
12.00 Inledning Inga-Lill Bratteby-Ribbing, FMV
12.15 Finns säkerhetskritisk programvara ur MSI-synpunkt? Dag Caldenfors, FMV
12.45 Dynamisk analys av människa-dator-interaktion (2,6 MB) Erland Svensson, FOI-MSI
13.30 Erfarenheter av HMI-utveckling för System 2000 (2,5 MB) Billy Johansson, Staffan Törner, Luftfartsverket
14.15 Kaffe
14.45 Gripens presentationssystem, några erfarenheter (51,5 MB) Mats Höglund, Saab Aerosystems
15.15 Människa-maskin-interaktion på fartygsbryggan Margareta Lützhöft, LiU
15.45 Systematisk analys och design av MMI:er Eric Wagner, MSI Design
16.15 Programutveckling av BAMSEs användargränssnitt Torbjörn Bringnäs, Saab Bofors Dynamics
16.45 Diskussion  
17.00 Avslutning