Möte #8 IG Programvarusäkerhet


Tisdag den 21 sept 2004, FMV, Banerg. 62, TrV, Filmsal C, Stockholm

Fm Gruppmöte IG Programvarusäkerhet:
 
08.00 Nya medlemmar  
08.10 Fortsatt genomgång av frågelistan (MMI_safety) Alla
10.00 Planering inför SESAM-möte 21/10 Alla
10.30 Övrigt Alla
11.00 Lunch  
     
Em Seminarie: Människa-system-interaktion i säkerhetskritiska situationer
 
12.00 Inledning Inga-Lill Bratteby-Ribbing, FMV
12.15 Prokrustes säng och HMI-design Erik Hollnagel, LiU
13.15 Människans roll i komplexa tekniska system
med exempel från flyget
Lena Mårtensson, INDEK, KTH
14.30 Kaffe
15.00 Människa-maskin-interaktion på fartygsbryggan Margareta Lützhöft, LiU
16.00 Diskussion  
16.30 Avslutning