Möte #9 IG Programvarusäkerhet


Torsdag den 21 oktober 2004, FMV, Banerg. 62, TrV, konferensrum Drottningholm, Stockholm

IG Programvarusäkerhet: 
09.30 Verksamhet under det gångna året Inga-Lill Bratteby-Ribbing, FMV
  Programvarutekniska aspekter på säkerhetskritiska MMI:er –företagsvisa inventeringar:
  Utredning MMI-utveckling Ann Eliasson, AerotechTelub
  MMI Säkerhetskritiska system Ulrik Nilsson, DataUnit
  Säkra MMI:er Peter Nummert, S&T
  Resultat från enkät Mari Persson, Kockums
  Utveckling av användargränssnitt
- Broschyr
Carl-Erik Strandberg, Saab Systems
11.30 Lunch  
12.30 Fel beroende på brister i MMI – uppkomst och förhindrande Mattias Gustavsson, LiU