H ProgSäk Hjälpmedel och Mallar
Ett antal hjälpmedel i form av färdiga mallar samt tillämpningsexempel finns tillgängliga nedan. Mallarna utgörs av word-filer med instruktioner och förklaringar inlagda som dold text (synlig via ”Verktyg: Alternativ: Visning/ Utskrift: Dold text”). För att kunna använda filerna och fylla i dem fordras att dessa sparas på egen dator (högerklicka filen och välj ”Spara mål som”).
Tillgängliga hjälpmedel
· Checklistor ur H ProgSäk avsnitt 6.5,
· Systemsäkerhetsplan, SSPP, med instruktioner m a p programvaruaspekter,
· Korsreferenslistor för utvärdering av kravuppfyllnad m a p H ProgSäk(E),
· Korsreferenslistor för jämförelse av H ProgSäk (E) med annan handbok / standard.
Exempel på tillämpning
Följande jämförelser har framtagits m h a den sista korsreferensmallen ovan:
· Jämförelse mellan H ProgSäk och flygstandarden DO-178B
· Jämförelse mellan H ProgSäk och ’Best Practices’-standarden GEIA-STD-0010