Frågor och svar
Inledning
Referenser och akronymer 
Begrepp
Ett urval frågor, som rör olika system- och programvarusäkerhetsbegrepp, finns nedan.
Fler termer förklaras bl a i [HProgSäk]: 6.1, [HSystSäk]: 4.1, [Intro]:2, [Laprie], [Meulen].
Programvarusäkerhet, vad är det?
Programvarusäkerhet, betecknar det en egenskap eller en verksamhet?
Är det verkligen relevant att tala om Programvarusäkerhet? Systemsäkerheten kan väl inte hotas av programvara: den består ju i slutänden bara av 1:or och 0:or!
Kan en enskild programvarukomponent vara (system)säker?
På vilket vis har programvarukvalitet betydelse för systemsäkerheten? Är inte programvarusäkerhet en ingrediens i programvarukvaliteten?
Vad betyder Systemsäkerhet (Safety)?
På vilket vis skiljer sig Systemsäkerhet från IT- säkerhet (Security)?
Ett säkerhetskritiskt system, vad är det?
Vilken programvara kan betraktas som säkerhetskritisk?
Vad kännetecknar ett realtidssystem?
Är inte Systemsäkerhet samma sak som Tillförlitlighet eller möjligtvis en del av Tillförlitligheten? Om inte, vad skiljer?
Hur förhåller sig driftsäkerhet till system- o programvarusäkerhet?
Vad är risk?
Vad är kritikalitet?
Processer
Produkt
Programvaruspecifika egenskaper
Återanvändbar programvara
-
Allmänt
-
OS
Nyutvecklad programvara
-
System- och Programvaruarkitektur
-
Systemsäkerhetsinriktade konstruktionsprinciper
-
Riskreduktion
Produktionsmiljö
Programvaruverktyg
Standarder – Handböcker