Frågor och svar
Inledning
Referenser och akronymer 
Processer
Produkt
Programvaruspecifika egenskaper
-
Vad består en programvaruprodukt av?
-
Vilka delar av en programvaruprodukt behöver en
(a) beställare inför slutleverans,
(b) slutanvändare,
(c) programmerare inför vidareutveckling och underhåll?
-
Programvarufel, vad utgörs dessa av?
-
Programvarusäkerheten måste väl ändå betraktas som uppfylld för en programvaruprodukt, som klarat alla sina tester?
-
Varför kan en programvarurealisering inte betraktas som vilken komponent som helst?
-
Vad skiljer en programvarukomponent från en hårdvaru-dito?
-
På vilket vis påverkar de programvaruspecifika egenskaperna de sätt varmed programvarusäkerheten kan tillgodoses?
-
Varför kan det vara svårt att skatta felfrekvensen hos programvara?
-
Går det att skatta felfrekvensen hos programvara?
-
Hur skall man gå till väga när tillförlitlighetskraven på en programvara understiger 10-4 per timme (eller test)?
-
Hur kan man bedöma riskbidraget från en programvarudel?
-
Vilken roll har programvaran i förhållande till systemets säkerhetskritiska uppgifter?
-
Vad innebär programvarans rollfördelning för de säkerhetskrav som behöver formuleras?
Återanvändbar programvara
-
Allmänt
-
OS
Nyutvecklad programvara
-
System- och Programvaruarkitektur
-
Systemsäkerhetsinriktade konstruktionsprinciper
-
Riskreduktion
Produktionsmiljö
Programvaruverktyg
Standarder – Handböcker