Frågor och svar
Inledning
Några vanligt förekommande frågeställningar inom området Programvarusäkerhet har sammanställts nedan under ett antal ämnesrubriker. En begränsning av svaren har eftersträvats genom hänvisningar till andra källor, där mer detaljerad information kan återfinnas. Avsikten är att vägleda snarare än att lämna uttömmande svar.

För den som är involverad i systemsäkerhetsverksamhet m a p programvara gäller givetvis att göra egna systemsäkerhetsanalyser och avvägningar baserade på egenskaper hos det aktuella systemet, dess användningsprofil samt den avsedda systemomgivningen.
Referenser och akronymer 
Processer
Produkt
Programvaruspecifika egenskaper
Återanvändbar programvara
-
Allmänt
-
OS
Nyutvecklad programvara
-
System- och Programvaruarkitektur
-
Systemsäkerhetsinriktade konstruktionsprinciper
-
Riskreduktion
Produktionsmiljö
Programvaruverktyg
Standarder – Handböcker