Frågor och svar
Inledning

Referenser och akronymer 

Direktåtkomst ges nedan till de referenser, som är tillgängliga på nätet.

[ARINC 653] Avionics Application Software Standard Interface, 1997
ASIC Application-Specific Integrated Circuit
AUTOSAR Automotive Open System Architecture, http://www.autosar.org
BIT Built-In Test
CCB Change Control Board
COTS Commercial Off The Shelf
[DO178B-HProgSäk] Cross reference tables for H ProgSäk (E) and DO-178B, FMV, KC Ledsyst 14910:41371/04.
FAA
Federal Aviation Authority (Luftfartsmyndigheten i USA)
FAR
Federal Aviation Regulations (FAA:s luftfartsbestämmelser)
FPGA Field-Programmable Gate Array
[F&S
Programvarusäkerhet]
Frågor & Svar om Programvarusäkerhet, AK Gem
14910:15483/2009
.
[GEIA0010-HProgSäk] Cross reference tables for H ProgSäk (E) and GEIA-STD-0010, FMV, AK Gem 14910:20608/2009.
[GuideWords] Ledord/Nyckelord vid HAZOPanalys, http://sesam.smart-lab.se: IG Programvarusäkerhet: Teknik/Metodik: SESAM faktablad.
[HDriftSäk] Försvarsmaktens Handbok för Driftsäkerhet, M7740-714001 H Driftsäk.
[HProgSäk]
Försvarsmaktens handbok för programvara i säkerhetskritiska tillämpningar, M7762-000531 H ProgSäk, http://www.fmv.se : Publikationer: Handböcker: H ProgSäk 2001.
[HSystSäk]
Försvarsmaktens handbok för Systemsäkerhet, M7740-784851 H SystSäk.
IMA Integrated Modular Avionics
ILS Integrated Logistics Support
[Intro]
Programvarusäkerhet – en introduktion, FMV, KC Ledstöd 14910:38346/02, http://www.fmv.se : Publikationer: Handböcker: H ProgSäk 2001.
JAR
Joint Aviation Requirements (Europeiska luftvärdighetskrav)
[Laprie]
Dependability: Basic Concepts and Terminology, ISBN 0-387-88296-8.
[Leiner] A Comparison of Partitioning Operating Systems for Integrated Systems, B Leiner et al, SAFECOMP 2007, s 342-355.
[Meulen]
Definitions for Hardware/Software Reliability Engineers, ISBN 1852331755.
[PHA] Preliminary Hazard Analysis, http://sesam.smart-lab.se: IG Programvarusäkerhet: Teknik/Metodik: SESAM faktablad.
[PHL] Preliminary Hazard List, http://sesam.smart-lab.se: IG Programvarusäkerhet: Teknik/Metodik: SESAM faktablad.
PLC, PLD Programmable Logic Controller, Programmable Logic Device
[PLC-Guide] Guidelines for the use of Programmable Logic Controllers in Safety-Related Systems, http://www.ewics.org, 1997
[Rushby] Partitioning in Avionics Architectures: Requirements, Mechanisms, and Assurance, J Rushby, NASA/CR-1999-209347. http://www.csl.sri.com/users/rushby/papers/faaversion.pdf
[SEMSPLC] Safety-Related Application Software for Programmable Logic Controllers, 1999.
[SS-EN 954-1] Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem, [SS-EN 954-1:1996].
[SSPP] Systemsäkerhetsplan inkl programvara, FMV, 2000, http://www.fmv.se: Publikationer: Handböcker: H ProgSäk 2001: Hjälpmedel och mallar.
[SOUP] Software Reuse in Safety-Critical Applications, Summary Final Report 2001.
[SwHz]
Checklista programvaruriskkällor, FMV, 14910:12183/2006, http://sesam.smart-lab.se : IG Programvarusäkerhet: Teknik/Metodik: SESAM faktablad.
Processer
Produkt
Programvaruspecifika egenskaper
Återanvändbar programvara
-
Allmänt
-
OS
Nyutvecklad programvara
-
System- och Programvaruarkitektur
-
Systemsäkerhetsinriktade konstruktionsprinciper
-
Riskreduktion
Produktionsmiljö
Programvaruverktyg
Standarder – Handböcker