FoTA
FoTA P03
FoTA P04
FoTA P07
FoTA P09
FoTA P11 Formalisering, analys och hantering av krav på säkerhetskritiska system
FoTA P12 Överföring till industrin av programvaruteknik för säkerhetskritiska system