Teknik/Metodik
Fault-tree
HazOp (Univ. of Florida)
H ProgSäk Hjälpmedel och Mallar
Risk-based Decision-making Guidelines (What-if, FMEA, HazOp, FTA, ETA etc)
Presentationsmaterial/Begrepp
’Fault Tree Net’
’Sannolikhetsteori’
SESAM:s faktablad
Checklista allmänna programvaruriskkällor
Checklista allmänna riskkällor
PHA (Preliminär riskkälleanalys)
PHL-analys (preliminär riskkällelista)
HAZOP-fakta
Ledord/nyckelord vid HAZOP
FMECA-fakta
FTA (Felträdsanalys)
STAMP/STPA
STPA-mall
SESAM-studier
MMI-säkerhet
Systemsäkerhetsanalysmetoder