Utbildning och Kurser
Board of Certified Safety Professionals
Certified Functional Safety Expert
EXIDA: Safety (on-line training)
FAA Training courses
FMVs videokurs i Programvarusäkerhet
INCOSE Systems Engineering Professional Certification
Kornecki: Tutorials on Safety Critical Software
KTH: ICES
Leveson: Software System Safety Working Group
LiU: Safety-Critical RTS
L.U.S.A (Lund University School of Aviation)
MRTC MDH
Nohau: Säker programvarukonstruktion
Programvarusäkerhet och H ProgSäk (se Publikationer:Handböcker: H ProgSäk)
RTCA/DO-178B: ERA Training course
Safety Engineering: ERA
System Safety Training Database
York: System Safety Engineering (SSE)
Seminarier och träningskurser ges även av olika verktygsleverantörer. Se sida över "Verktyg"
Självstudiematerial
Programvarusäkerhet - en introduktion
Systemsäkerhetsanalysmetoder
Kompetens och etik
ACM Code of Ethics
INCOSE Code of Ethics
Safety, Competency and Commitment
Software Engineering Body of Knowledge