Projektpresentationer
2005-10-19
 
Pågående Mikroprojekt
 
Förslag på nya Mikroprojekt
1
Evaluation of ”Perfect Developer” and the verified ”Design by Contract” paradigm
2
UML för realtidstillämpningar och kodgenerering
3
Vad innebär IMA/DIMA-koncept (distribuerad integrerad modulär avionik) jämfört med traditionell LRU (Line replacement unit)?
4
Vad innebär ARINC653 resp ASAAC (NATO-initiativ som är konkurrent till ARINC)?
5
Inventera tillgång på och framtid för snabba bussar/kommunikationsstandarder
6
Inventera snabba bussar med tidsdeterminism, t ex ARINC 664?
7
För- och nackdelar med olika Ethernet-protokoll. UDP, TCP, AFDX m fl
8
Hur ser utvecklingen ut framöver för olika processorfamiljer såsom Intel x86, PowerPC m fl?
9
Problem och möjligheter kring utnyttjande av Cache-minnen (prestanda, bitfel…)
10
Daily Build / Daily Test
11
Extreme Programming
12
Studera kärnkraftsindustrins metodik/teknik att utforma MMI-er och försök utnyttja i försvarsindustrin
13
Informationshantering vid systemutveckling styrd av CM
14
Jämförelse av verktyg för automatisk kodgenerering mot säkerhetskritiska system
   
Klara Mikroprojekt
SäkAnalysMetoder: Spec Resultat
MMI-säkerhet
 
Specifikationsmall