Lägesgenomgångar och diskussion beträffande aktuella verksamheter i SESAM

Tid: 19 oktober 2005, kl 13.00
Plats: Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm
Anmälan: med namn, företag och om du deltar i buffén, till SESAM sekretariat senast den 14 oktober. Ingen avgift uttages.
Program
13.00 IG Programvarusäkerhet
Verksamhet under det gångna året
Inga-Lill Bratteby-Ribbing, FMV
13.10 Diskussionspunkter:  
  Hur mappa programvarans kritikalitet på systemets riskmatris? Mari Persson, Kockums
  Organisatoriska aspekter på Systemsäkerhet – Programvarusäkerhet Peter Nummert, AerotechTelub
C-E Strandberg, Saab Systems
  Mikroprojekt:  
13.30 Jämförelse av verktyg för automatisk kodgenerering mot säkerhetskritiska system Tomas Högström, Saab
13.50 Modellbaserad och/eller komponentbaserad utveckling och rollen för formella metoder Jonas Elmqvist, LiTH/RTSLAB (3,3 MB)
14.30 Kaffepaus  
15.00 MMI-säkerhet: företagsvisa inventeringar Björn Koberstein, FMV
Peter Nummert, AerotechTelub
Anders Edbom, SBD
16.00 Informationshantering vid systemutveckling styrd av CM Tore Qvist, Saab Combitech
Håkan Edler, HiSafe
17.00 Personliga tankar och erfarenheter kring modellbaserad utveckling och UML Johan Svahn
18.00 Buffé