Ag Metodik Mikroprojekt 2002

Komponentbaserad utveckling och provning
Deltagare:
Johan Jansson, sammankallande
Mari Person
Nya aktiviteter:
-

Krav vid upphandling av COTS

-

Kravställning på - COTS-leverantörens test/verifieringsaktivitet och resultat

-

Testning/verifiering vid integration

-

Kriterier för när val av COTS eller ej-COTS är det effektivaste valet

Fortsättning på ej avslutade aktiviteter:
-
Nätsökning - förteckning över adresser
-
Begreppsdefinitioner, komponent
-
Lista över standards
-
Val av nivå för komponentanvändning
-
Inventering av komponentmarknaden
   
Relevant provning
Deltagare:
Mats Forsman, sammankallande
Bertil Lundgren
Lena Sporre
Choong-Hoo Yi
Thomas Gustafsson
Håkan Edler
Utgångspunkter:
-
Begrepp, standards - ge lista, sammanfatta.
-
Vad skall provas - kvalitet på verifiering kontra kostnad. Vad är tillräckligt bra
-
Verktyg
-
Hur skapar man provfall ur gränssnittsspecifikationer och krav?
-
Metoder och processer.
 
Ada-kodgenerering från systemmodeller
Deltagare:
Torbjörn Jungeby, sammankallande
Erik Marklund
Erik Wedin
Delpaket:
-
Värdera SBD Linköping-studien, komplexitet i applikationsexempel, begriplighet
-
Värdera Bridgepoint i förhållande till Raphsody, komplexitet i applikationsexempel, begriplighet
-
Värdera UML mot B, metoderna och notationerna mer än verktygen, skalbarhet
 

Tidplan

28 februari Definierat mål och avgränsningar
15 mars Skapat arbetspaket och bestämt innehåll
30 april Samlat information
31 maj Disposition till rapport
4 juni Avstämningsmöte
4 juni Detaljplan för rapport och presentation fastställs
30 september Utkast till rapport
Höstseminariet Presentation
Början av dec Rapport