Rapport från Ag/Teknik/mikroprojekt'99

19 nov 1999
Under året som gått har teknik-gruppen fokuserat på att studera, skapa och sprida erfarenheter kring begreppet HLA (High Level Architecture). HLA anses allmänt få mycket stor betydelse för modellering och simulering i det framtida högteknologiska försvaret. I USA har man fattat beslut om en fullständig övergång till HLA och man säger till och med  'No Pay - No Play', vilket innebär att det inte kommer att läggas ut några beställningar på  simuleringsprogram som inte stödjer HLA. Efter 2001-01-01 komer inga sammansatta simuleringar att förekomma annat än med hjälp av HLA. Det svenska försvaret följer den amerikanska utveckling och ser också ett införande av HLA som en trolig väg. Det är med anledning av denna bakgrund som Ag/Teknik beslutade att under året belysa begreppet utifrån de olika medlemsföretagens perspektiv. Här följer korta aptitretare på vad som sedan döljer sig bakom portalen på den lösenordsskyddade medlems-webben. Dessutom passar undertecknad på att under rubriken övrigt, informera om status i det av FMV initierade demonstratorprojektet öppna adaptiva gränssnitt.
 
 

FOA - Sven Sköld

Sven arbetar vid FOA och institution för modellering och simulering. Han presenterar pågående projektverksamhet där simuleringsmodeller med olika abstraktionsnivå samverkar i en gemensam HLA-baserad distribuerad simulering. Erfarenheter från HLA-anpassningen av dessa modeller presenteras tillsammans med framtida planer inom HLA-området. Sven har producerat följande rapporter och dokument:
  1. Vad är HLA? (doc)
  2. Erfarenheter från FOA (doc)
  3. OH-presentation från SESAM höstseminarium 21-22 okt 1999 (ppt)

Celsius Aerotech AB - Magnus Öhlund

Magnus har under året som gått studerat följande frågeställningar Arbetet är avhandlat i följade rapport:
 
  1. OH-presentation från SESAM höstseminarium 21-22 okt 1999 (doc) (ppt)

Bofors Missiles AB - Jörgen Riisom och Alf Rundberg

Jörgen och Alf har under året jobbat med följande frågeställningar: Resultaten har dokumenterats i följande rapporter och dokument:
  1. Sammanfattning (pdf)
  2. OH-presentation från SESAM höstseminarium 21-22 okt 1999 (pdf)

TietoEnator - Bengt Andersson

Bengt har i sitt arbete studerat HLA ur ett säkerhetsperspektiv. Rapporten behandlar inledningsvis generella säkerhetsfrågor och går därefter in på att diskutera säkerheten i HLA. Syftet med rapporten är att belysa komplexiteten och påtala vikten av att man tidigt tar upp säkerhetsaspekterna vid utveckling av modellering och simulerings-system baserade på HLA.
  1. HLA och säkerhet? (doc)

Ericsson Microwavw Systems AB - Henrik Wassenius

Henrik har under året studerat HLA med anledning av att konceptet skall användas i ett skarpt projekt, dvs de nyutvecklade komponenterna skall ha HLA-gränssnitt. I sin presentation under höstens SESAM-seminarie definierade han de grundläggande koncepten i HLA och därefter delade han med sig av sin erfarenheter från det skarpa projektet.
  1. OH-presentation från SESAM höstseminarium 21-22 okt 1999 (pdf)

SAAB - Dag Folkesson

Dag jar under året studerat HLA ur perspektivet ledning och styring av flygande farkoster. Under seminariet delada han med sig av resultaten från analysen om hurvida och i så fall hur HLA skulle kunna användas i flygsammanhang.
  1. OH-presentation från SESAM höstseminarium 21-22 okt 1999 (ppt)

Övrigt

Under seminariet passade underteckad på att informera om läget i det av FMV initierade demonstratorprojektet öppna adaptiva gränssnitt. Arbetet har genomförs av programvarulabbet (Softlab) vid Ericsson Microwave Systems AB (EMW) och fokuserat på att utvärdera och demonstrera dynamik och adaptivitet som bas för utveckling av komplexa informationssystem. Resultaten presenteras delvis och "pö om pö" på www-servern rma.nmac.ericsson.net (alt. www.rma.ericsson.net) fram till och med årsskiftet. Servern innehåller aktiva komponenter som exekverar i både Netscape och Explorer. Komponenterna och applikationerna kräver installation av Java-plugin, systemet hjälper dig automatiskt när dessa komponenter skall installeras. Dessutom behöver du ett speciellt säkerhetscertifikat för komponenterna över huvud taget skall starta - hör av dig till undertecknad.

Torbjörn Andreasson
ordf. Ag/Teknik'99