Redovisning vid SESAM höstseminarium torsdag den 19 okt 2000
 

 

Lägesgenomgång och diskussion betr aktuella programvaruverksamheter

SESAM Mikroprojekt / Ag Metodik

Komponentbaserad programutveckling - inklusive COTS-relaterade aspekter

Metoder och tekniker för granskning av kod och objektorienterade modeller

 

Forskning och Teknikutveckling för Anpassning (FoTA)

P.3 COTS och objektorientering som bas för konstruktion av realtidsapplikationer

P.4 Patterns och komponentåteranvändning

P.7 COTS-produkter i militära lednings- och informationssystem

P.9 Experimentell verifiering av feltolerans

P.11 Formalisering, analys och hantering av krav på säkerhetskritiska system

P.12 Överföring till industrin av programvaruteknik för säkerhetskritiska system