Rapporter
 
Informationshantering vid systemutveckling styrd av CM
FreeWare och Open Source
Open Code Translation from Executable UML Models
Drömverktyget, slutrapport
Programvara i säkerhetskritiska tillämpningar, H ProgSäk, fastställd utgåva
SESAM Mikroprojekt "Drömverktyget". Delrapport 1, (pdf-fil)
TA-13 dokumentation
Mikroprojekt 2000 - Metoder och Tekniker för Granskning av Objektorienterade Modeller
Forskning och Teknikutveckling för Anpassning (FoTA) redovisat på höstsem 2000

Sammandrag av Ag Metodik resultat från mikroprojekt under 1999 (pdf-fil)

Rapport från Ag/Teknik/mikroprojekt '99