Senaste Nytt

SESAM höstseminarium 24/11 2020 - Online

Kravhantering och FMN, en omöjlig kombination? 

Både att utveckla och hantera krav i större utvecklingsprojekt innehåller ofta svåra utmaningar, särskilt för komplexa mjukvarusystem och för system-av-system. Den samlade kravbilden tas fram i omgångar av olika aktörer såsom användare, upphandlande myndighet och levererande industri. I denna process är struktur och spårbarhet till överliggande kravbild en absolut nödvändighet, men ofta en svår utmaning. God kännedom om den verksamhet i vilken det kravställda systemet skall användas i kombination med strukturerade och systematiska metoder och processer för att utveckla och hantera kravmassan är avgörande framgångsfaktorer. En ytterligare komplicerande omständighet är om utvecklingen sker i multinationell kontext. 

SESAM anordnar den 24 november 2020 ett seminarium med fokus på metoder och processer för utveckling och hantering av krav för komplexa system. Erfarenheter diskuteras från dels arbetet med att definiera Nästa Generations Stridsfartyg (NGS), dels från arbetet med den pågående utvecklingen inom NATOs Federated Mission Networking (FMN) projekt, där även Sverige deltar som en Affiliate.