Senaste Nytt

SESAM höstseminarium på temat 'Vägen till Federated Mission Networks - FMN' den 28 November 2017 flyttas till mars 2018

Planeringsläget hos verksamheterna bakom föreläsarna innebär att ämnet kan göras större rättvisa när ett antal ovissheter fallit ut i konkreta handlingsalternativ.

SESAM prioriterar i detta fall kvalitet vilket också innebär att vi med föreliggande tidsförhållanden avstår från att i hast skapa ett alternativt program.

För mer info om FMN http://www.act.nato.int/fmn

Varmt välkommen till våren !

Håkan Enquist, ordförande SESAM




Dokumentation från SESAM vårseminarium den 1 juni 2017