2009-04-27

Miniprojekt MODAF


Inbjudan

Inledning
Michael Stolz FMV, Magnus Sparf, FOI

Erfarenheter av arkitekturarbete för NBG 08
Gustav Tägtström, Front End AB

System av System och interoperabilitet
Ulf Bengtsson, Saab AB

BPMN och MODAF
Truls Pärsson, Combitech AB

Om kravhantering med MODAF
Ulf Carlsson, Syntell AB

Effektivare systemutveckling med Enterprise Architecture fallstudie SWECCIS SR2
Jonas Ahlkvist och Per Tegnér, Consoden AB

EA-analys för beslutsfattande i MODAF
Ulrik Franke, Industriella informations- och styrsystem på KTH