SESAM höstseminarium 2008-11-20

MODELLBASERAD UTVECKLING


PROGRAMMET

Överblick över området Modellbaserad utveckling
Erik Herzog, Saab Aerosystems

Kravställning med MODAF
Michael Stolz, FMV

Contracts based specification – resultat från EU projektet SPEEDS
Erik Herzog, Saab Aerosystems

Erfarenheter från införande av modellbaserat arbetssätt i Skeldar och Neuron
Magnus Skoog, Combitech

"Model Driven Architecture" och xtUML i praktiken
Erik Wedin, Saab Bofors Dynamics

Formell verifiering
Lisa Kaati, FOI

Införande av modellbaserad utveckling i befintliga system
Joakim Pilborg, KnowIT Technowledge

Projekthantering vid MDE
Göran Calås, Saab Training Systems