SESAM höstseminarium 2014-11-18

 

Moderna ledningssystem

Mission Network som plattform
Hur möter vi det?

 

 

Internationellt samarbete kring kris- och krigssituationer har ökat i Europa under de senaste decennierna till en nivå som inte skådats sedan WWII.

 

Det är i internationellt sammansatta och förankrade Mission Task Forces de politiska säkerhetsambitionerna implementeras. Här skapas också Mission Networks, ledningssystem för missionen, som är en mellanstatlig informationsmiljö vilken både skall tjäna missionens framgång men också tillgodose vissa av de bidragande staternas krav.

 

Detta SESAM-seminarium vill ge inspiration om Mission Network som plattform för kommande svenska internationella insatser med civila och militära bidrag.


PROGRAM

 

EU Horizon 2020– forskning och teknikutveckling inom ”Cyber”
Anna Halldén, Vinnova

 

Standardisering för missionsnät, STANAG - NISP
Leif Sundgren, FMV/SPL/SP

 

Ledningsnät för insatser som är aktuella idag, Federated Mission Networking (FMN) och Nato Response Force (NRF)
Michael Stolz, FMV/SPL/SP

 

Kan vi egentligen göra våra ledningssystem säkra?
Stefan Axelsson, Blekinge Tekniska Högskola

 

Vad betyder IT säkerhet i praktiken- även för Mission Networks
Jaan Haabma, Basesoft

 

Att utveckla säkra system, FMV:s process Informationssäkerhetsdeklaration (ISD)
Dan Olofson, FMV