SESAM höstseminarium 2015-12-03

 

Ledningssystem och Standarder

Internationellt och Nationellt

 

 

Den globaliserade världen för med sig ökande behov av samfunktion likaväl som en ökande internationell konkurrens avseende de tekniska delarna i militära lednings- och informationssystem.

Länder ingår med sina militära enheter i gemensamma insatser av både militär och humanitär natur. De tidigare nationellt orienterade leverantörerna av ledningssystemteknik möter förväntningar på att deras produkter skall stödja interoperabilitet i såväl nationella som internationella systemmiljöer.  
Att leverera produkter byggda för interoperabilitet till flera kunder kan vara en möjlighet för kommersiell framgång även för medelstora och mindre företag.

Under seminariedagen kommer metoder och tekniker som används för kravställning från EU och Nato-sfärerna att presenteras. Även erfarenheter från utvecklingsprojekt och designarbete för en multinationell marknad kommer att tas upp.

Seminariet bjuder på en bred utblick över nuläget där bruket av centrala standarder är en central styrningsmetod.


PROGRAM

 

Inledning
Håkan Enquist, Göteborgs universitet, Ordf SESAM

Michael Stolz, FMV

 

Försvarsmakten i samverkan med grannländer och Europa

Om utvecklingen och svenska aktiviteter för att kunna ge och ta emot stöd.
Roy Johansson, LEDS INRI

 

Att beskriva förband för en nationell eller multinationell insats
Metoder och tekniker med NBG15 som exempel.
Michael Stolz, FMV

 

Förutsättningar för att integrera enskilda förband till större styrkor
Erfarenheter från NRF och ISAF/RS
Ingemar Bengtsson, Försvarsmakten/SHAPE J6 FMN Secretariat

 

Tillämpade strukturer vid kravställningen för ledningsstödsystem
TACOMS en komponent i C3 taxonomy för FMN krav
Staffan Thorell FMV, Tommy Nordqvist TACOMS/Front End Strategy

 

IBM Experience and feedback on two NATO projects
Experience with the NATO MAJIIC2 project and the application of NISP SOA profile, NCOIC IT Modernization study and lessons learned.
Marc Fiammante, Distinguished Engineer, IBM Academy of Technology

 

Konkurrensförutsättningar för leverantörer
Elisabeth From, Åke Sjökvist FMV

 

Att hantera internationella krav från flera parter
SAAB produktkoncept inom Ledningsområdet – ”9”-produkterna – en överblick och förutsättningar för interoperabilitet
Johan Hägg, SAAB C2S