SESAM höstseminarium 2016-11-24

 

Ramverk för C3I

- tillämpning för operativ effekt 

 

Försvarsmakten är under ständig utveckling, dess verksamhet och materiel förändras driven av utvecklingen i samhället, närområdet och ställda uppgifter från den politiska nivån.
Samtidigt som Försvarsmakten löser dagens uppgifter med förband och andra resurser pågår utvecklingen för att vara beredd för kommande konflikter och krissituationer.
En central del av en effektiv och produktiv framtida Försvarsmakt, och även en förutsättning för ett handlingskraftigt försvar, är dess underliggande verksamhetsidé, doktriner, metoder, bemanning och beteendemönster. Konceptutveckling är den verksamhet där komponenter för den framtida Försvarsmakten formuleras och prövas i syfte att beskriva framtida metoder och medel.
I detta seminarium vill SESAM belysa beprövade verktyg för en framgångsrik utveckling och tillverkning.
Områden vi kommer att beröra är omvärldsläget och operativa krav mer tekniska områden - modellering, simulering och standardisering. Vi kommer att se exempel på hur produktgränsytor och funktionsområden formuleras med verktyg som NATO C3 Taxonomy och HLA (simuleringsnätverk) standarden.
Rätt använda ger de ett kraftfullt stöd för utvecklingsarbete inom försvarsområdet, både för myndigheter och industrin.
En gemensam svensk syn på detta förenklar för alla parter att uppnå produktivitet och flexibilitet.
Seminariet belyser:
-   Försvarets ledningsbehov och C3I -  i insats, produktion och utveckling
-   NATO C3i Taxonomy samt praktisk användning för C3I utveckling
-   HLA samt praktisk användning i simulering och internationella övningar
-   Processen att få system godkända för sekretess.
-   Presentation av ett aktuellt ledningssystemprojekt, inriktat på informationsinsamling för militär verksamhet.


PROGRAM

 

Inledning
Håkan Enquist, Göteborgs universitet, Ordf SESAM

Michael Stolz, FMV

 

Försvarsmaktens perspektiv – ledningsbehov och C3I i insats, produktion och utvecklingÖrlkn Patrik Lindgren, FM

 

Introduktion till verksamhetsbeskrivning med C3-taxonomy – Mission Thread
Tommy Nordqvist, FrontEnd AB och Staffan Thorell, FMV

 

FMN utvecklingsplaner och implementation om CIWX övningen och Svensk-Finskt samarbete
Staffan Thorell, FMV

 

Ledningsträningssystem i Viking-övningen – HLA och NATO designregler i praktisk tillämpning
Björn Löfstrand, Pitch Technologies

 

KSUS – Konceptsystem underrättelse och säkerhetstjänst
Mj Alexandra Larsson, FM

 

Ackreditering ISD-processen
Dan Olofsson, FMV