Presentationsdag den 10 maj 2012 där vi ger ett smakprov av frågeställningar och kunskap inom SESAMs intresseområden


PROGRAMMET


Inledning
Curt Merkell, Saab, vice ordförande SESAM
Michael Stolz, FMV

Cyber Security
Dag Ströman, C SEC (Sveriges certifieringsorgan inom IT-säkerhet)

Systemspråk – När modellen är systemet
Tomas Jonsson, Genicore

Brukarperspektivet på ledningssystem
Ulrika Lindblom, FM LedR

Internationell försvarsmarknad för programvara – heta funktionsområden
Stefan Söderlund, IBM

Dialog om programvarusystemens potential och utmaningar idag och i överblickbar framtid.