Programvaran i Det nya försvaret

 

Onsdag den 18 oktober

 
Jan-Erik Svensson, FOA
Den framtida försvarsmiljön: Hot, uppgifter, krav på förmågor etc
Lennart Lundh, Fö Den framtida försvarsmiljön: FoU & Materielförsörjning
Peter Holmström, FMV Omsättning av förmågebehov till system och materiel
Magnus Örnfelt, FMV

Simuleringsbaserad anskaffning; erfarenheter från internationell M&S-samverkan på det marina området inom NATO/PfP-ramen

Jan Jönson, AerotechTelub AB Säkerhetsaspekter och systemkonstruktion
Dennis Söderberg, FTL Systems UK Ltd Teknisk utveckling för system/program/hårdvara
Inga-Lill Bratteby-Ribbing, FMV Framtidens programvarusystem

Christopher Bengtsson, FMV

 

Programvaruhantering i den nya livscykeln

Det framtida försvarsindustriella komplexet i Sverige; kommer det att finnas, hur kan det se ut, under vilka förhållanden har det att verka?

Inledning till middags-/kvällsdiskussion

Lennart Jannerö, Ericsson Microwave Systems AB

Gunnar Lindqvist, Aeromar hb

Gert Schyborger, Saab AB

Magnus Sjöland, S&T Datakonsulter AB

 

Torsdag den 19 oktober

Lägesgenomgång och diskussion betr aktuella programvaruverksamheter

(Några av nedanstående rapporter finns under "Dokumentation/Rapporter")

SESAM Mikroprojekt / Ag Metodik

Komponentbaserad programutveckling - inklusive COTS-relaterade aspekter

Metoder och tekniker för granskning av kod och objektorienterade modeller

 

Forskning och Teknikutveckling för Anpassning (FoTA)

P.3 COTS och objektorientering som bas för konstruktion av realtidsapplikationer

P.4 Patterns och komponentåteranvändning

P.7 COTS-produkter i militära lednings- och informationssystem

P.9 Experimentell verifiering av feltolerans

P.11 Formalisering, analys och hantering av krav på säkerhetskritiska system

P.12 Överföring till industrin av programvaruteknik för säkerhetskritiska system