SESAM höstseminarium 2001-10-24; ARKITEKTUR DÅ, NU OCH SEDAN - från vision i retoriken till integration uti praktiken


PROGRAM
Claes Wadsten, Ordf SESAM råd

INTRODUKTION
I Carlsson, SESAM seminariekommitté

ARKITEKTUR - SYFTE, BEGREPP OCH PRINCIPER, TRENDER

Arkitektur: vad, varför, varthän
Lars Wiktorin, IT Plan
Att välja och vidmakthålla arkitekturer
Jaan Haabma, Basesoft Open Systems AB

ARKITEKTURER UNDER 50 ÅR; ERFARENHETER OCH LÄRDOMAR

Vapensystem - systemflygplan från 35 till 39
Dag Folkesson, Saab Aerospace AB
Kombinerade lednings/vapensystem – Föredrag till SESAM 2001-10-24
Göran Pettersson, SAABtech Systems AB

Lednings- och sambandssystem - flygvapensystem från plottbordet till FV 2000

Flygvapensystem från plottbordet till FV 2000
Erik Häggblad, Försvarets materielverk
Stril 60
Christopher Bengtsson, Försvarets materielverk
Arkitekturen i STRIC - Krav och hur det blev
Per-Arne Nilsson, SaabTech Systems AB

DET FRAMTIDA NÄTVERKSFÖRSVARET – ARKITEKTURUTMANINGAR

Nätverksbaserat Försvar och LedsystT
Mikael Lindberg, Försvarsmaktens Högkvarter
Informationsfusion
Per Svensson, Totalförsvarets forskningsinstitut
IT-säkerhet i distribuerade nätverksbaserade system
Jaan Haabma, Basesoft Open Systems AB

HUR BEDRIVA FRAMTIDA ARKITEKTURARBETE - EN FRÅGA OM SAMARBETE
Håkan Enquist, Göteborgs Universitet och AerotechTelub AB

DISKUSSION - INLEDNINGSANFÖRANDE
Gunnar Lindquist, Aeromar